Home
Comunitati
Educatie si constientizare
Proiecte
Calendar evenimente
Echipa
Harta turistica
Trasee turistice
Atractii turistice
Ghidul turistului
Posibilitati cazare
Pachete turistice
» cu ghid
» junior ranger
» foto safari
Flora
Fauna
Geologie
Peisaje
Habitate
Galerie foto
Video
Link-uri
PNC info contact
Adrese utile
 
 

     

       Fauna 

       

       Fauna Parcului National Cozia este bine reprezentată de aproape toate grupele mari de animale. Dintre vertebrate importanta deosebită o prezinta speciile de carnivore  mari: ursul brun – Ursus arctos, lupul – Canis lupus,  râsul – Lynx lynx, pisica sălbatică – Felix silvestris, dar și ierbivorele: căpriorul – Capreolus capreolus, cerbul – Cervus elaphus, capra neagră – Rupicapra rupicapra etc. Alte specii întâlnite în parc sunt: jderul de copac – Martes martes, jderul de piatră – Martes fonya, bursucul – Meles meles, veverița -  Sciurus vulgaris, pârșul – Glis glis,  șoarecele de pădure – Apodemus silvaticus, ariciul – Erinaceus europeus etc.


       În ceea ce privește ornitofauna, sunt cunoscute în P.N.Cozia  peste 120 specii de păsări. Defileul Oltului pe lângă importanța sa peisagistică, este și un culoar favorabil pentru migrația păsărilor dinspre Europa Centrală spre Marea Egee și invers, iar ca urmare a apariției lacurilor de acumulare Turnu si Gura Lotrului, s-au creat condiții pentru staționarea temporară și chiar iernarea pasarilor de apa.
       Dintre speciile de păsări amintim : eretele – Circus cyaneus,  uliul păsărar – Accipiter gentilis,  ciuful de padure – Asio otus, ochiul boului –Troglodytes troglodytes, pupăza – Upupa epops, botgrosul – Coccothraustes coccothraustes, turtureaua – Streptotelia turtur, stârcul cenușiu – Ardaea cynerea, cucul – Cuculus canorus, corbul – Corvux corax, pițigoiul mare – Parus major, pițigoiul de brădet – Parus ater, pițigoiul de munte – Parus montanus, sfrâncioc roșiatic – Lanius collurio, gaița – Garrulus glandarius, huhurez mic – Strix aluco, mierla – Turdus merula, forfecuța – Loxia curvirostra, cocoșul de munte – Tetrao urogallus, ierunca – Bonasia bonasia etc. La marginea râurilor se întâlnesc frecvent : codobatura galbenă – Motacilla cinerea, codobatura albă – Motacilla alba,  pescarelul negru – Cinclus cinclus, pescarușul razator – Larus ridibundus atc.     
       Reptilele sunt prezente prin următoarele specii : gușterul  Lacerta viridis, șoparla de munte – Lacerta vivipara, șoparla de ziduri – Lacerta muralis, napârca – Anguis fragilis, șarpele de apă – Natrix tesselata, vipera de munte – Vipera berus berus, vipera cu corn – Vipera ammodytes etc. Vipera cu corn e protejată prin lege datorita raritații sale.
       Din clasa amfibienilor se întalnesc urmatoarele specii: salamandra – Salamandra salamandra, tritonul cu creastă – Triturus cristatus, tritonul de munte – Triturus alpestris alpestris, broasca râioasă brună – Bufo bufo, buhaiul de baltă – Bombina variegata, șoparla de munte – Lacerta vivipara, șoparla de câmp – Lacerta agilis agilis, gușterul – Lacerta viridis viridis, șarpele de apă – Natrix tesselata, năparca – Anguis fragilis etc.
       Fauna acvatică este reprezentată printr-un numar mare de nevertebrate și peste 30 specii de pești specifici râurilor de  munte ca de exemplu:  păstrăvul – Salmo trutta fario, zglăvocul – Cotus gobio, boișteanul  - Phoxynus phoxynus, scobarul – Chondrostoma nasus, mreana – Barbus barbus, crapul – Cyprinus carpio, nisiparița - Sabanejenia romanica, ultima fiind endemică în România și deci se impune asigurarea nu numai a supraviețuirii speciei ca atare, ci și supravietuirea ei in cât mai multe bazine din tară.

       Fauna de nevertebrate este bogată, însă insuficient cunoscută. În zona  Parcului National Cozia se află numeroase specii de nevertebrate care contribuie la menținerea echilibrului ecologic. Cel mai frecvent se intâlnesc specii de coleoptere, lepidoptere, orthoptere, colembole și aranee, în timp ce alte grupe ca chilopodele, formicidele și lumbricidele apar sporadic. Dintre coleoptere merită amintit Carabus aluntensis, o specie endemică.  Orthopterele, în număr de peste 30 de specii sunt raspandite atât în pajistile golului de munte, cât și în etajele inferioare. Reține atenția specia Chortippus paralellus evidențiată în sectoarele înalte aproape de vârful Cozia. Sunt de asemenea remarcabile speciile rare : Odontopodissima carpathica, Isophia harzii și Chortiphus acroleucus, ultimele două specii fiind endemite ale Masivului Cozia.
           O mențiune aparte trebuie făcută și pentru arahnide, dintre care se evidentiază pseudoscorpionul Neobisium carpathicum, specie termofilă protejată, de origine mediteraneeană, frecventă atât în Masivul Cozia cât și în Narățu.
Cercetarile întreprinse au avut ca finalitate identificarea unui însemnat număr de specii de nevertebrate, mai ales insecte și arahnide.

 

In Parcul National Cozia mai putem intalni. Click aici