Home
Comunitati
Educatie si constientizare
Proiecte
Calendar evenimente
Echipa
Harta turistica
Trasee turistice
Atractii turistice
Ghidul turistului
Posibilitati cazare
Pachete turistice
» cu ghid
» junior ranger
» foto safari
Flora
Fauna
Geologie
Peisaje
Habitate
Galerie foto
Video
Link-uri
PNC info contact
Adrese utile
 
 

     

       Habitate

 

           Pe teritoriul parcului se disting mai multe tipuri majore de habitate care prezintă la rândul lor mai multe subdiviziuni.
Principalele etaje de vegetație existente în Parcul Național Cozia sunt reprezentate de păduri etajate, în funcție de altitudine, asemănătoare vegetației României, dar cu particularități specifice Coziei. Această vegetație forestieră zonală este întrepătrunsă de vegetație intrazonală de pajiști xerice (uscate) sau de luncă și azonală (buruienișuri de diferite ecosisteme). Clasificarea habitatelor s-a realizat după cartea “Habitatele din România” editia 2005.


1.Păduri


1.1 Păduri temperate de foioase cu frunze căzătoare.
            R 4101. Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra.
            R 4102.  Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum.
            R 4103. Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Leucanthemum waldsteinii.
            R 4104. Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra.
            R 4105. Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Festuca drymeia.
            R 4106. Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum.
            R 4107. Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Vaccinium myrtillus.
            R 4108. Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Leucanthemum waldsteinii.
            R 4109. Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum.
            R 4110. Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia.
            R 4118. Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria bulbifera.
            R 4119. Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa.
            R 4122. Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) și gorun (Quercus petraea) cu Galium kitaibelianum.
            R 4123. Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și carpen cu Carex pilosa.
            R 4124. Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Lathyrus hallersteinii.
            R 4129. Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) și fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia.
            R 4130. Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) și fag (Fagus sylvatica) cu Lembotropis nigricans.

1.2 Păduri temperate de conifere
            R 4203. Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Soldanella hungarica.
            R 4205. Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Oxalis acetosella.
            R 4206. Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) și brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum.
            R 4207. Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) și brad (Abies alba) cu Hylocomium splendens
           R 4208. Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) și brad (Abies alba) cu Luzula sylvatica.
            R 4209. Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Leucanthemum waldsteinii.
            R 4210. Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Sphagnum sp.
            R 4211. Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) și brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra.
            R 4214. Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) și fag (Fagus sylvatica) cu Hieracium rotundatum.
           R 4217. Paduri sud-est carpatice de pin silvestru (Pinus sylvestris) cu Daphne blagayana.
            1.3 Păduri și tufărișuri de luncă și mlaștină
            R 4401. Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa
            R 4418. Tufărișuri de rachită roșie (Salix purpurea).


2. Mlaștini și terenuri înmlăștinate


2.1 Mlaștini, turbării, izvoare și pâraie
            R 5416. Comunități sud-est carpatice de izvoare și pâraie cu Saxifraga stellaris, Chrysosplenium alpinum și Philonotis seriata
            R 5420.  Comunități sud-est carpatice frontinale cu Cardamine opizii
            R 5421. Comunități sud-est carpatice de izvoare și pâraie cu Chrysosplenium alternifolium și Cardamine amara.


3. Tufărișuri  și pajiști

3.1 Lande și tufărișuri temperate
            R 3107. Tufărișuri sud-est carpatice de coacăză (Bruckenthalia spiculifolia) și ienupăr comun (Juniperus communis).
            R 3108.  Tufărișuri sud-est carpatice de ienupăr pitic (Juniperus communis).
            R 3111. Tufărișuri sud-est carpatice de afin (Vaccinium myrtillus).
            R 3113. Tufărișuri sud-est carpatice de soc roșu (Sambucus racemosa).
            R 3114. Tăieturi de pădure cu zmeur (Rubus idaeus).
            R 3117. Tufărișuri de alun (Corylus avellana) cu cununiță (Spiraea chamaedryfolia)
            R 3119. Tufărișuri de alun (Corylus avellana).
3.2 Stepe și pajiști xerice calcicole
            R 3401. Pajiști sud-est carpatice de Asperula capitata și Sesleria rigida.
            R 3412. Pajiști carpato-balcanice de Festuca pseudo-dalmatica și Aethionema saxatilis.
3.3 Pajiști alpine și subalpine
            R 3603. Pajiști sud-est carpatice de părul porcului (Juncus trifidus) și Oreochloa disticha.
            R 3604. Pajiști sud-est carpatice de parușcă (Festuca supina) și Potentilla ternata
            R 3608. Pajiști sud-est carpatice de Scorzonera rosea și Festuca nigrescens.
            R 3609. Pajiști sud-est carpatice de țepoșică (Nardus stricta) și Viola declinata
3.4 Pajiști umede și comunități de ierburi înalte (buruienisuri)
            R 3701. Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte de Aconitum tauricum.
            R 3702.  Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte de Adenostyles alliariae și Doronicum austriacum.
            R 3703. Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu Cirsium waldsteinii și Heracleum sphondylium ssp.transilvanicum.
            R 3704. Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu Senecio subalpinus și ștevia stânelor (Rumex alpinus).
            R 3707. Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu Telekia speciosa și Petasites hybridus.
            R 3708. Comunități daco-getice cu Angelica sylvestris, Crepis padulosa și Scirpus sylvaticus.
3.5 Pajiști mezofile
R 3801. Pajiști sud-est carpatice de Trisetum flavescens și Alchemilla vulgaris
R 3802. Pajiști daco-getice de Arrhenatherum elatius.
R 3803. Pajiști sud-est carpatice de Agrostis capillaris și Festuca rubra` 


4. Grohotișuri, stâncării și nisipuri continentale


4.1 Stânci continentale și roci la zi
            R 6201. Comunități sud-est carpatice pe stânci silicioase cu Silene dinarica.
            R 6210. Comunități sud-est carpatice pe stânci silicioase cu Asplenium trichomanes ssp. Trichomanes și Poa nemoralis.
            R 6219. Comunități dacice din fisuri de stânci silicioase cu Asplenium adiantum-nigrum, Asplenium septentrionale și Silene nutans ssp. Dubia.
            R 6220. Comunități sud-est carpatice pe stânci silicioase cu Jovibarba heuffelii și Veronica bachofenii.

5.Terenuri agricole și peisaje artificiale


5.1. Comunități ruderale
            R 8701. Comunități antropice din lungul căilor de comunicație cu Cephalaria transsilvanica, Nepeta cataria și Marrubium vulgare.
            R 8706. Comunități sud-est carpatice cu Calamagrostis arundinacea, Epilobium angustifolium și Atropa belladona.
            R 8707. Comunități sud-est carpatice cu Poa supina.