Home
Comunitati
Educatie si constientizare
Proiecte
Calendar evenimente
Echipa
Harta turistica
Trasee turistice
Atractii turistice
Ghidul turistului
Posibilitati cazare
Pachete turistice
» cu ghid
» junior ranger
» foto safari
Flora
Fauna
Geologie
Peisaje
Habitate
Galerie foto
Video
Link-uri
PNC info contact
Adrese utile
 
 

     

       Atracții turistice

 

            Zona Parcului Național Cozia și a vecinătăților acestuia este cunoscută ca o destinație turistică importantă în România, care prin potențialul ei natural (peisaje, izvoare termale, relief, hidrologie, faună, floră, etc) și antropic (mănăstiri,   monumente istorice, ), reprezintă o destinație interesantă atât pentru turiștii din țară, cât și pentru turiștii din străinătate.
            Monitorizarile fluxului turistic in perioada 2003-2005 au scos in evidență că un numar de aproximativ  50.000 turiști pe an au vizitat această zonă, dar numarul lor a crescut foarte mult, chiar s-a dublat in anii 2006-2007.  Principalele motivații fiind:
- drumeții, plimbări in natură;      
- practicarea unor sporturi, organizarea de expediții, tabere si concursuri in aer liber;
- vizitarea unor lăcașe de cult, locuri și monumente istorice;
- vizitarea unor locuri cu peisaje deosebite, (Defileul Oltului, Cheile Lotrișorului, Cascada Gardului, Bulzul);
-  insușirea unor cunostințe despre natură (in general elevi si studenți);
            O parte din vizitatorii care frecventează in general locurile mai accesibile de la intrările in parc sunt sosiți in zonă pentru tratament balnear în Stațiunea Călimanești –Căciulata-Cozia. 

Formele de turism practicabile sunt:


            1. Turism montan
           Călătoriile în natura din zona montană a PNC, pe traseele turistice si potecile marcate, cu vizitarea unor locuri de belvedere, este cel mai specific aspect al turismului în acest parc național. Programele turistice sunt in general de 1-3 zile.

            2.Monahal-istoric. Mănăstirile sunt obiectivele cu un important aflux de turiști. Acestea oferă în anumite limite cazare, masă si ghid de prezentare pentru pelerinii și turistii interesați de obiectivele pe care le vizitează.
            Unele mănăstiri găzduiesc ateliere de pictură pe lemn sau sticlă, sculptură în lemn și puncte de vânzare a unor obiecte cu specific religios. Mănăstirile din zonă au o vechime foarte mare, acestea fiind in general ctitoriile unor domnitori români, deci la vremea respectiva au avut și un important rol politic si administrativ. Arhitectura mănăstirilor de aici este una specifică, a  ortodoxiei vechi romanesti.
            Manastirea Stanisoara3. Cultural (etnofolcloric).
            Zona culturală a localităților din apropierea PNC păstrează incă o mulțime de elemente specifice comunităților din mărginimea munților. O bună parte dintre vizitatorii acestei zone sunt interesați și în realizarea unor filme, fotografii, achizitionarea unor obiecte, realizarea unor monografii, etc.
            4. Sportiv
            Practicarea unor sporturi ( cățărări, săniuș, ciclism, sărituri cu parașuta, lansări cu parapanta, sporturi nautice, etc,.), câștigă tot mai mulți amatori in zona PNC.
            5.  Agroturismul și turismul rural.
            Zonele agroturistice ale  localitaților Perișani, Sălătrucel, Berislavești, Racovița  au un mare potențial turistic, beneficiind de ambianța montană pitorească și nepoluată, cu factori naturali de mediu care le recomandă  ca pe niște interesante destinații de cunoaștere a spațiului rural montan românesc, a tradițiilor și obiceiurilor culturale, a datinilor străbune, care dau savoare vieții rurale din aceste locuri.
            6. Balnear
Factorii de cură din stațiunea Călimănești- Căciulata- Cozia, atrag o mulțime de vizitatori care iși completează timpul petrecut în zonă și cu vizite în PNC.
            7. Turismul științific.
            Este reprezentat de o categorie aparte de vizitatori, proveniți în general din mediile universitare si academice. Aceștia sunt interesați în completarea cunoștințelor despre natură pentru realizarea unor lucrari ștințifice.
            8. Turismul pentru reuniuni și congrese.
          În stațiunea Călimănești-Căciulata-Cozia se organizează o mulțime de simpozioane, cursuri de perfecționare și pregătire, workshop-uri, olimpiade, etc, cu participanți din țară și străinătate. O parte dintre aceste programe au în completare și ieșiri în natura din zona PNC pentru vizitarea unor obiective (ex. vizitarea cascadei de pe Valea Lotrișor) sau a mânăstirilor (ex. Vizitarea Mânăstirii Stanișoara).

 

  Principalele atracții turistice antropice

            Castrul Arutela- cu vestigii romane construite pe o veche așezare dacică, situat pe malul stâng al Oltului în Poiana Bivolari (odinioară o mare bivolărie domnească). În prezent se mențin urme ale castrului și termelor romane construite de arcașii sirieni din armata romană, precum și o porțiune a vechiului drum roman, pavat cu piatră cioplită. În urma săpăturilor arheologice au fost găsite inscripții de pe vremea împăraților romani Hadrian (117-118 d.h.) și Antoninu Pius (138-161 d.h.); întreaga fortificație care era mai amplă a fost distrusă de o mare inundație a Oltului fiind conservată și reconstituită în prezent; lângă ruinele romane se află izvoarele și puțul cu ape termale de la Bivolari.
            Masa lui Traian: un promontoriu stâncos ce prelungește Muchia lui Teofil până în albia Oltului; în prezent apare doar că o mică insulă ieșită din apele lacului de acumulare Turnu. Legenda spune că aici ar fi luat masa împăratul Traian în timpul campaniei de cucerire a Daciei. Tradiția populară locală mai păstrează și numele de “Masa lui Mihai”, care și el s-ar fi oprit aici în drumul său spre Transilvania. Dimitrie Bolintineanu a fost inspirat de acesta stâncă cand a scris în 1846 poezia – „Cea din urmă noapte a lui Mihai cel Mare”, alături de poezia „Umbra lui Mircea la Cozia”.
            Castrul Pretorium: situat pe partea stângă a Oltului lângă satul Copaceni- Racovița cu două construcții monumentale- una pe malul Oltului cu caracter de apărare și altă construcție pe terasa superioară a Oltului, o adevarată așezare romană fortificată.
            Rețeaua de castre romane din apropierea Masivului Cozia se integra în vechiul sistem de apărare roman- „Limex Alutanus”.
Monumente Istorice Medievale:
            Mănăstirea Cozia – situată în orașul Călimănești, pe malul drept al Oltului, locaș de călugări cu hramul- „Sf. Treime”. În secolul al XIV-lea (20 mai 1388) apare consemnată hotărârea lui Mircea cel Mare de a ridica o mânăstire, „la locul numit Călimănești-Cozia pe Olt” așa cum reiese din Codicele Mânăstirii Cozia. Ctitorie a marelui voievod cu o arhitectură deosebită, mânăstirea este locul de veci al marelui voievod, alături de mama lui Mihai Viteazu.
            Bolnița (spitalul) Mănăstirii Cozia- construită în sec. Al XVI-lea, unde incă de la înființare și-au vindecat suferințele o mulțime de bolnavi, atât români cât și străini.
            Mănăstirea Turnu- lăcaș de călugări cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”,  pentru Biserica veche și „Schimbarea la Față” pentru biserica nouă, ctitorite în  secolul al  XVIII-lea;
            Schitul Ostrov- oraș Călimănești, ctitorit în secolul al XVI-lea cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”;
            Mănăstirea Stânișoara- locaș de călugări, ctitorită în secolul al-XVII-lea;
            Mănăstirea Frasinei- comuna Muereasca, ctitorită în  secolul al XVIII-lea, lăcaș de călugări cu hramul „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” pentru biserica Veche și „Adormirea Maicii Domnului” pentru biserica nouă. Este un mare complex monahal;
            Mănăstirea Cornet- localitatea Călinești, locaș de călugări cu hramul „Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul” – sec . XVI-lea
            Biserici –monumente istorice medievale: Păușa (sec. Al XVII-lea), Biserica Veche Călimănești (sec al XVI-lea); Biserica Scăueni- replica în miniatură a Mănăstirii Cozia (sec. Al –XV-lea); Biserica Proieni, Biserica Călinești.
            Locuri istorice: satul Pripoare, comuna Perișani. Unii istorici consideră că aici se găsește trecătoarea Posada, loc unde oștile conduse de domnitorul muntean Basarab I au învins armata lui Carol Robert de Anjou (9-12 ianuarie 1330), consfințind întemeierea statului de sine stătător Țara Românească.
            Cetatea lui Vlad Tepeș- situată pe Valea Băiașului- punct fortificat.
Valea Băiașului, este o denumire ce provine de la ocupația vechilor locuitori care locuiau odinioară aici–„băiași”. Aceștia  se ocupau cu căutarea aurului.
            Dealul viilor – Jiblea Veche, cumetoh al mănăstirii Cozia și vii în terase; cultură de viță de vie din vremea voievozilor situată la cea mai înaltă altitudine din țară.